Besparen.. wie wil dat nou niet? Bedrijven zijn tegenwoordig te weinig bezig met zaken waarop ze écht kunnen besparen. Er wordt gekeken naar het flexibel omgaan met personeel, prijzen van producten en diensten gaan omhoog.. maar er wordt niet gekeken naar zaken waar écht op bespaard kan worden.

Besparing.. maar hoe dan?


Zaken als elektriciteit, water en gas zijn toch zaken die hoog in de kosten kunnen lopen. Vooral als u een bedrijf heeft waar producten worden gemaakt, waar de hele dag honderden machines of computers draaien en waar ’s nachts zelfs de lampen blijven branden. Dit zijn zaken die zwaar aankomen op de energierekening en dat is en blijft dan ook een hoge kostenpost. Kortom, daar kan flink op bespaard worden! Voor grote bedrijven is het dan ook zeker de moeite om na te gaan of een investering in een warmtekrachtkoppeling zinvol is en rendabel. Er zijn tal van bedrijven die hier over hebben nagedacht, maar nog niet in hebben geïnvesteerd. Waarom u het zou moeten doen, leest u in dit artikel!

Wat betekent dit voor het milieu?


De volgende stap is natuurlijk logisch. Bij minder verbruik van fossiele brandstoffen, zal de CO2 uitstoot ook reduceren. Dit komt ten goede aan het milieu en hiermee draagt u een steentje bij aan een betere wereld. De impact op het leefmilieu is aanzienlijk tegenwoordig, waardoor we met de warmtekrachtkoppeling onder andere de volgende realisaties willen bereiken in 2020. We willen een 20% mindering van broeikasgassen in vergelijking met 1990. Daarnaast moet 20% hernieuwbare energie geproduceerd worden en moet er ook 20% verbetering zichtbaar zijn op de energie efficiëntie.

Waarom investeren in een warmtekrachtkoppeling?


Investeren in een warmtekrachtkoppeling kan u heel veel voordelen opleveren. Voornamelijk is de USP van een warmtekrachtkoppeling de gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit die in de brandstof aanwezige nuttige energie veel beter wordt benut. Bij deze zogenaamde vorm van co generatie is er veel minder brandstof nodig, dan bij een gescheiden productie van warmte en elektriciteit. Dit houdt in dat u dus minder hoeft te stoken voor eenzelfde aantal energie.