toekomst?

Belangenverstrengeling Wim Stam

Eén van de belangrijkere controle organismes op het gebied van klimaatbeleid is het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Dit zou een onafhankelijk orgaan moeten zijn, alleen jammer dat het zichzelf kan subsidiëren. Dit aan de hand van exploitatie van windmolens. Dit is dus een typisch gevalletje belangenverstrengeling. Hoe kunnen zij onafhankelijk windenergie adviseren wanneer ze er geld mee verdienen. De directeur, Wim Stam, kocht en aantal windmolens en haalde daar extra verdiensten uit.

ECN heeft een belangrijke taak

Wim Stam heeft altijd windmolens aangeraden. Als directeur van het ECN testte hij windturbines uit, en zocht de effectiviteit uit. Daarnaast raadde hij Economische Zaken richtlijnen aan en gaf advies over subsidieregelingen. Waar hij zelf dus van kon profiteren. Hoe eerlijk zijn de resultaten van het ECN dan nog? Internationaal worden de behaalde resultaten van het ECN vaak aangehaald. Door de belangenverstrengeling is al het onderzoek van het ECN gelijk dubieus. Het ECN wordt gefinancierd door de overheid omdat ze onder andere verantwoordelijk zijn voor de hoogte van de subsidies.

Geen probleem te zien

windmolen
Stam zelf verteld dat hij zijn nevenactiviteiten gewoon gemeld heeft bij de werkgever en het management claimt geen belangenverstrengelingen gezien. De specifieke afdeling waar Wim Stam directeur van was, had niet direct contact met de overheid in verband met windenergie subsidies. Er is natuurlijk geen bewijs dat er gegevens anders zijn of achter gehouden of andere manipulatie van het onderzoek, maar het is gewoon niet handig. Het kan wel een aanleiding zijn om een onderzoek in twijfel te brengen in vergelijking met andere energieonderzoeken. Dat hij toestemming heeft gekregen is gewoon niet handig. Ook zou het een wapen kunnen zijn voor de rechtszaak die loopt door de anti-windmolen beweging.